Informace o nás

TÁTOVÉ A MÁMY, PŘIJĎTE SI HRÁT S NÁMI!
Tak zní naše heslo rodinného klubu Brouček, který v naší obci funguje od roku 2007.

 

Cílem klubu je práce s dětmi a podpora rodinného života. Do společných akcí a výletů se rádi zapojují maminky, tatínci a děti všech věkových kategorií.

Na pravidelných setkáních 2x týdně si děti nejen hrají, ale s pomocí rodičů i něco hezkého vytvářejí (výroba gelových svíček, navlékání korálků, barevné obrázky z těstovin, ozdoby z keramické hlíny, ...apod.)

Během roku pořádáme pravidelné akce – dětský maškarní karneval, velikonoční zdobení, dětský den, letní táborák, dýňobraní, výroba adventních věnečků, …apod. Maminky jsou jistě rády za jarní a podzimní burzu dětského oblečení.

Rodinný klub je také místem setkání, předávání zkušeností a vzájemné pomoci. Ze společných diskuzí vyplynula potřeba rozšířeného komunitního povědomí lidí v naší obci, abychom společně dělali něco pro své děti a své okolí, tj. vlastně sami pro sebe.

Z tohoto poté vzešel návrh na vybudování oddechových míst v obci pro děti, dospělé i seniory, který se snažíme postupně realizovat v projektu nazvaném „VLÍDNÁ HNÍZDA“

Jedno funguje v parku Na Rynku, je to dětský koutek s průlezkami. Druhé jsme realizovali na konci září  2010 u místní sokolovny.